De nieuwe 95 E10,
de milieuvriendelijkere benzine

In alle Belgische LUKOIL stations wordt vanaf 1 januari 2017 de benzine Eurosuper95+ vervangen door de milieuvriendelijkere benzinebrandstof 95 E10.

Wat is 95 E10?

In ‘E10’ staat ‘E’ voor ethanol en ‘10’ voor 10%. Met andere woorden: 95 E10 is een benzinebrandstof die maximaal 10% bio-ethanol bevat. Sinds 2009 bevat Eurosuper95+ al maximaal 5% bio-ethanol. Dat percentage wordt nu verdubbeld, in opdracht van de Belgische overheid.

Waarom 95 E10?

95 E10 benzine is milieuvriendelijker en minder vervuilend. Met deze maatregel wil de Belgische overheid de CO2-uitstoot van benzinevoertuigen terugdringen, zodat België tegen 2020 zijn 10%-doelstelling haalt voor hernieuwbare energie in de vervoerssector.

Is uw wagen compatibel?


Gemiddeld zijn 9 op 10 benzinevoertuigen aangepast aan deze 95 E10 benzine, wat overeenkomt met ongeveer 98% van de voertuigen gebouwd na 2000.

Check of uw voertuig al of niet geschikt is om met 95 E10 te rijden op de website van Febiac of bij uw garagehouder of dealer..Is uw voertuig niet aangepast of twijfelt u? Dan kunt u bij LUKOIL zorgeloos Superplus 98 tanken. Onze Superplus 98 is geschikt voor elk wagentype, ongeacht de leeftijd. Ook voor sportauto’s en oldtimers.

Op de website van de FOD economie vindt u alle info over de milieuvriendelijkere 95 E10.