Aanvraagformulier LUKOIL Prepaid tankkaart

Vraag hier automatisch uw GRATIS LUKOIL Prepaid tankkaart aan en geniet zo van de scherpe pompprijzen en tal anderen LUKOIL voordelen.

Het is belangrijk onderstaand formulier volledig in te vullen. Alleen dan kunnen wij uw dossier goed afhandelen.

Na uw aanvraag, bezorgen wij u per e-mail uw LUKOIL Prepaid contract. Van zodra u ons dit ondertekend hebt terug bezorgd, maken wij uw klantennummer aan. U krijgt via e-mail hiervan een bevestiging met daarin de vermelding van uw klant- en rekeningnummer. Van zodra wij uw eerste storting op de rekening hebben ontvangen, bezorgen wij u het door u gevraagde aantal tankkaarten en kan u tanken aan de scherpste prijs in het LUKOIL station van uw keuze !

OPGELET! Gelieve alle velden in te vullen. Dank u.Leave this field empty
Bedrijfsnaam BTW-nummer

(Vrije beroepen, gelieve 111 111 111 in te vullen)
Straat Nr Bus Postcode Gemeente
Telefoon E-mail
Ik bevestig dat het e-mail adres toebehoort aan de persoon gemandateerd voor het beheer van de kaarten.

Dhr   Mvr   Mej
Naam contactpersoon Voornaam contactpersoon
Langs welke weg kent u de LUKOIL tankkaart ?

Jaarlijks verbruik in liter Aantal LUKOIL tankkaarten
 Bereken Alle brandstoffen: Enkel Diesel:

Gelieve uw facturatie-optie aan te duiden:
 Optie A
       U ontvangt een factuur en een chronologisch overzicht van alle transacties die met uw kaarten verricht zijn.
 Optie B
       U ontvangt daarnaast ook alle gegevens over het gemiddeld verbruik van elk voertuig per 100 km.

U verklaart de gebruiksmodaliteiten van de LUKOIL Fleet Prepaid tankkaart en de algemene verkoopsvoorwaarden gelezen en aanvaard te hebben.
Download hier de gebruiksmodaliteiten van de LUKOIL Fleet Prepaid tankkaart.