Aanvraagformulier LUKOIL Premium tankkaart Benelux

Vraag hier automatisch uw GRATIS offerte en geniet zo snel van de vele LUKOIL voordelen

Vul onderstaand formulier volledig in, zo kunnen wij onze offerte het beste afstemmen op uw persoonlijke situatie en kunnen wij u de beste korting garanderen.

We bevestigen de goede ontvangst van uw aanvraag per kerende e-mail. Uw persoonlijke Fleet Account Manager zal u 2 dagen na uw aanvraag een offerte per e-mail bezorgen. Daarna zal hij of zij telefonisch contact met u opnemen om het voorstel samen te overlopen.

OPGELET! Gelieve alle velden in te vullen. Dank u.Leave this field empty
Bedrijfsnaam BTW-nummer

(Vrije beroepen, gelieve 111 111 111 in te vullen)
Straat Nr Bus Postcode Gemeente
Telefoon E-mail
E-mailadres voor digitale facturatie
Ik bevestig dat het e-mail adres toebehoort aan de persoon gemandateerd voor het beheer van de kaarten.

Dhr   Mvr   Mej
Naam contactpersoon Voornaam contactpersoon
Langs welke weg kent u de LUKOIL tankkaart ?

Jaarlijks verbruik in liter Aantal LUKOIL tankkaarten
 Bereken Alle brandstoffen: Enkel Diesel:

Gelieve uw facturatie-optie aan te duiden:
 Optie A
       U ontvangt een factuur en een chronologisch overzicht van alle transacties die met uw kaarten verricht zijn.
 Optie B
       U ontvangt daarnaast ook alle gegevens over het gemiddeld verbruik van elk voertuig per 100 km.

U verklaart de gebruiksmodaliteiten van de LUKOIL tankkaart en de algemene verkoopsvoorwaarden gelezen en aanvaard te hebben.
Uw contractvoorstel en het domiciliëringsformulier worden u in PDF-formaat via e-mail toegestuurd.
Download hier de gebruiksmodaliteiten van de LUKOIL tankkaart.