Kaart verloren of gestolen?

Te blokkeren kaartnummer * Reden van blokkering
diefstal   verlies
Andere reden Kaart te vervangen
ja   neen

Mr   Mevr   Mej
Naam Voornaam
Bedrijf LUKOIL-klantennummer
Straat Nr Bus Postcode Gemeente
Telefoon E-mail
* OPGELET! De tankkaart is pas geblokkeerd wanneer één van onze medewerkers u dit bevestigd heeft. Het versturen van de blokkeerfiche houdt dus niet in dat de kaart daadwerkelijk geblokkeerd is.